Föredrar du öppen och ärlig feedback eller räcker en klapp axeln?


Workshops på jobbet

ECCOM erbjuder workshops för personalkompetens genom företagsspel till organisationer och företag i Sverige. Deltagarna samlas kring ett bord och låter alla sinnen bli närvarande inför olika situationsbaserade feedbackövningar. I vårt sortiment finns 8 olika företagsspel som utgör en palett med verktyg för att uppnå samspelta team.

Samspelta team - ett koncept som innebär att medarbetare och chefer deltar i  inspirerande feedbackövningar med anpassad handledarmaterial!

Några av våra kunder 

ADRESS

Eccom Institutet

Hammarby kaj 16, 6

Hammarby Sjöstad

120 30 Stockholm, Sweden

KONTAKT

Tel: 08-732 71 00

Tel: 0706-290 777

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER

Insert Image