Feedback övningar på jobbet – avgörande för framgång och välmående!

 

Samspelta team är ett starkt konkurrensmedel! Företag och organisationer innehar idag all nödvändig kunskap och teknik för sina syften. Men det är ändå den egna personligheten och beteendet som avgör hur vi lyckas på olika områden!

 

ECCOM är ett konsultföretag med geografiskt belägna teamcoacher som erbjuder workshops genom feedback övningar, företagsspel och simuleringar till organisationer och företag i Sverige.

Oberoende studier påvisar att vi kommer ihåg upp till 80-90% genom att delta med alla sinnen dessa situationsbaserade övningar med konkreta verktyg. Företagsspel och feedback övningar har idag blivit en mycket eftersökt produkt bland HR -chefer på många av Sveriges största företag. Företagsspel & Feedbackövningar i form av pedagogiska coachverktyg, är framtidens metoder i syfte att uppnå samspelta team och tydliga ledarroller men också att förhindra provokationer som mobbning och utanförskap. Existensiella frågor uppkommer då och då omkring oss själva som:  Vem är jag, Vad kan jag, Vad vill jag? Förmåga att kunna både ge och ta emot feedback, för egen personlig utveckling är avgörande faktorer för framgång och välmående.

Källor

Argyris, C. & Schon, D.A. (1995) Organizational Learning II. Axelrod, R.H. (2000) Terms of Engagement: Changing the Way We Change Organizations. Brier, S. (2007a). Applying Luhmann’s Systems Theory as Part of a Transdisciplinary Frame for Communication Science. Bushe, G.R. (1998) “Appreciative inquiry in teams”. Organization Developmen Bushe, G.R. (2001a) Five theories of change embedded in appreciative inquiry. Chin, R. & Benne, K.D. (1976) General strategies for effecting changes in human systems. Engeström, Y. (1987). Learning by Expanding. Helsinki: Orienta Konsultit. Fry, R. & Barrett, F. (2002) Conclusion: Rethinking what gives life to positive change. Gerrickens, Peter, (2006) is a consultant and communications trainer, specializing in human relations training. He originally selfpublished a Dutch edition of The Feedback Game, Kwaliteitenspel, when he was unable to find a publisher. Gergen, K.J. (1994 ) Realities and Relationships. Mohr, B.J., Smith, E. & Watkins, J.M. (2000) Appreciative inquiry and learning assessment. Kaufman (1974) Sociala System Luhmann, N. (2000a). Art as a social system. Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press. Luhmann, N. (2004). Law as a Social System. Oxford: Oxford Univ. Press. Sherman, H. & Schultz, R. (1998) Open Boundaries: Creating Business Innovation through Complexity. Uneståhl L-E  Mental träning