Samspelta team och ett bra arbetsklimat är ett starkt konkurrensmedel.

Företag har idag all nödvändig kunskap och teknik för sina syften, men om inte gruppen fungerar så är det ändå svårt att vara effektiv och nå målen.


ECCOM är ett konsultföretag med geografiskt belägna teamcoacher som erbjuder workshops genom feedback-övningar, företagsspel och simuleringar till organisationer och företag i Sverige.

Unika produkter

Med våra unika produkter får deltagarna samlas i grupp med alla sinnen närvarande inför olika situationsbaserade samtalsövningar. I vårt sortiment finns 8 olika företagsspel som utgör en palett med verktyg för att uppnå samspelta team.

Workshops på jobbet

Vi har ett rikstäckande konsultnätverk med coacher som är specialiserade på att arbeta med våra produkter. ”Samspelta team – en workshop på jobbet” är ett koncept som innebär att medarbetare och chefer deltar i färdiga och beprövade feedbackövningar med samtalskort och handledarmaterial under lika villkor, ledda av en av våra coacher.

Några av våra kunder

Se fler kunder ››