Om ECCOM

ECCOM erbjuder workshops för personalutveckling genom olika företagsspel till alla företag och organisationer Oberoende studier påvisar att vi kommer ihåg upp till 80-90% genom att delta med alla sinnen dessa situationsbaserade övningar med konkreta verktyg. Företagsspel och feedback övningar har idag blivit en mycket eftersökt produkt bland HR -chefer på många av Sveriges största företag.

Oberoende studier visar att feedbackträning med stöd av våra anpassade handledarmanualer uppnår en bevisad effekt  i syfte att bana väg till samspelta team och tydliga ledarroller men också att förhindra provokationer som mobbning och utanförskap.

Vardagliga frågor uppkommer omkring oss själva som: Vem är jag, Vad kan jag, Vad vill jag? Förmåga att kunna både ge och ta emot feedback, för egen personlig utveckling är avgörande faktorer för framgång och psykiskt välmående.

Pär Björk
 Tel: 08 7327100 eller 0706 - 29 07 77

Om Pär Björk

Pär Björk är vd och ägare av ECCOM Institutet AB. Han är beteendevetare med idrottpsykologisk inriktning och har genomgått chefsmentorsprogrammet genom Europeiska Mentorakademien. Han agerar som organisationskonsult och utbildningsansvarig i grupputvecklande ledarroller. Verktygen är internationellt kända, framtagna genom samarbete från pedagogiska institut i Tyskland, Holland och England. Grundaren Peter Gerrickens och hans fru leder idag en fortsatt utveckling av koncept för ledarskap och teamutveckling. Eccom har förlagsrättigheter i Norden till Gerrickens feedbackverktyg .

Feedbackövningar för effektiva och samspelta team

Används i alla typer av företag och organisationer, skolor och inom föreningslivet.

Till stöd för dig som leder utvecklingen finns en särskilt framtagen handledarmanual med 30 st situationsbaserade övningar!

ADRESS

Eccom Institutet

Hammarby kaj 16, 6

Hammarby Sjöstad

120 30 Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 08-732 71 00

Tel: 0706-290 777

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER