Om ECCOM

ECCOM erbjuder workshops för personalutveckling genom olika företagsspel till alla företag och organisationer Oberoende studier påvisar att vi kommer ihåg upp till 80-90% genom att delta med alla sinnen dessa situationsbaserade övningar med konkreta verktyg. Företagsspel och feedback övningar har idag blivit en mycket eftersökt produkt bland HR -chefer på många av Sveriges största företag.

Oberoende studier visar att feedbackträning med stöd av våra anpassade handledarmanualer uppnår en bevisad effekt  i syfte att bana väg till samspelta team och tydliga ledarroller men också att förhindra provokationer som mobbning och utanförskap.

Vardagliga frågor uppkommer omkring oss själva som: Vem är jag, Vad kan jag, Vad vill jag? Förmåga att kunna både ge och ta emot feedback, för egen personlig utveckling är avgörande faktorer för framgång och psykiskt välmående.

Anna K Lundin Gustafsson och
Susanne Sköld
 Tel: 070-677 13 73 eller 0702 - 912 912


Anna Lundin Gustafsson

I am a people person and love to team up and succeed among people, team and organisations.
The last years I have worked with Agile values and methods in large organisations as Bank and Insurance. My Project Management experiences and skills together with Lean and Agile is a great combination.
My ambition is to make organisations grow and develop, continuously and successfully with good quality and frequent deliveries, and of course happy teams and business owners.
The value of create great business partners, product owners and engaged team members are truly a success factor to execute and grow.
I burn for organisations to consolidate, improve and start invest in automated testing and continuous deliveries.
Specialties: Software Development Consultant and mentoríng
Agile Project Management and Lean principles. SAFE and Scrum.

Susanne Sköld

I am outgoing, humble and focused and love to have fun with my clients, team or colleagues. I create positive energy in the team and good relationships with customers. I am caring and empathetic and can get others to get people to thaw and contribute constructively.
In recent years I have worked with management and business development. It's really fulfilling to work with a team and get them to move towards the same goal and feel important.
I also have experience in software development, both as an employee, consultant and in-house.

Feedbackövningar för effektiva och samspelta team

Används i alla typer av företag och organisationer, skolor och inom föreningslivet.

Till stöd för dig som leder utvecklingen finns en särskilt framtagen handledarmanual med 30 st situationsbaserade övningar!

ADRESS

Eccom/Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 070-677 13 73

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER