Läs om utvärderingar och upplevelser här...

Feedbackspelet, tillsammans med feedbacktrappans modell, har i de övningar jag lett inom Volvo IT hjälpt till att skapa större öppenhet, större förtroende och tillit i grupper och större närhet mellan individer i grupper. Den positiva boost som fås med de positiva värdeorden lägger grunden för att också kunna ge utvecklande och konstruktiv feedback. Den tillhörande handledningen är mycket värdefull för att anpassa spelet efter olika behov och situationer i grupper.Carl Johan Lillieroth, Culture Navigator, Volvo Information Technology


Det var utvecklande och utmanande när vårt arbetsteam fick öva i feedback-verktygen. Visst fick man sig en tankeställare och en rejäl kick! Det kändes som en slags dörröppnare till ett positivare samarbetsklimat.
Björn Nilsson, Verkstadschef – Audi Bil


​Feedbackövningarna var ett glädjande inslag i vår rektorsutbildning. Med verktyget och spelkorten blev det roligare och det gav oss alla mer energi till utbildningen! Ett kompletterande verktyg som verkligen höjer närvaron hos samtliga.
Agneta Kessman, Utbildningsledare för Rektorsutbildningen på Växjö universitet


​ECCOM gav oss enkla och användbara verktyg som ger oss möjligheter att fungera bättre tillsammans. En lärande och rolig workshop under dagarna på Klubbensborg.
Ann-Marie Bergholm, Associate Director, AstraZeneca


​Samtliga vårdteam övade på feedback och rollspel. Verktygen inspirerade till öppenhet och uppmuntrande omdömen till varandra. Det gav oss verkligen ett lyft. Upplevelsen blir så mycket starkare i en workshop. Lärande och effektivt!
Anders Falk, klinikchef, Folktandvården Östergötland

ECCOM erbjuder workshops för personalutveckling genom företagsspel till organisationer och företag i Sverige.

ADRESS

ECCOM Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 070-677 13 73

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER