Personalutveckling med gruppdynamik

Feedback på jobbet får allt större betydelse för medarbetare på alla nivåer. Din inre motivation och din egen självbild är helt avgörande för vad du presterar på jobbet! Coachande vägledning genom företagsspel ger ökad inspiration och skapar samspelta team i din organisation.

Våra unika produkter utgörs av internationellt kända teamverktyg och är framtagna genom samarbete i Sverige med pedagogiska institut i Tyskland, Holland och England.

ADRESS

Eccom Institutet

Hammarby kaj 16, 6

Hammarby Sjöstad

120 30 Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 08-732 71 00

Tel: 0706-290 777

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER