Feedbackspelet - med kort på både svenska och engelska

Feedbackspelet är vårt populäraste spel. Nu finns det i en svensk-engelsk version där alla feedbackkort har text på både svenska och engelska. Praktiskt på arbetsplatser med många olika nationaliteter.

Tillsammans med Kommunikationsspelet och Motivationsspelet utgör Feedbackspelet en trilogi som stöttar sökandet efter svaren på de tre centrala frågorna: Vem är jag? (Feedbackspelet), Vad kan jag? (Kommunikationsspelet) och Vad vill jag? (Motivationsspelet). Feedbackspelet synliggör vikten av att:

  • öva på att ge och ta emot feedback
  • uppleva den känslomässiga styrkan och möjligheterna med bra feedback
  • få förståelse för möjligheterna med och metoderna för feedback

Lämpar sig väl att använda som ett verktyg, i företag, offentlig förvaltning, på skolor eller inom föreningslivet. Till stöd för dig som leder utvecklingen finns en särskilt framtagen handledningspärm med 20 olika sätt att använda spelet på för:

  • att skapa gruppkänsla
  • att ge och ta kritik
  • att lära känna sina starka och svaga sidor
  • karriärplanering
  • individuell coaching

ADRESS

Eccom Institutet

Hammarby kaj 16, 6

Hammarby Sjöstad

120 30 Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 08-732 71 00

Tel: 0706-290 777

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER