Kontakta oss


AB ECCOM Arbetsglädje
Tel: 070-677 13 73 Tel: 0702-912 912 E-post: info@eccom.se

Föredrar du ärlig och öppen feedback eller räcker en klapp på axeln?

Alla former av osäkerhet ökar det emotionella behovet av återkoppling för att vi ska känna oss lugna och trygga.

Den friska och vitala sidan av oss själva, signalerar när det blir för mycket av digital input och det är då vi behöver balans med nödvändig feedback.

De företag som inser värdet av en hög feedbackkultur, ser en mängd vinster på olika plan.

Det är faktiskt vanligt att personalen ber att ”koppla ner en stund” för att helt enkelt frigöra sig från det ständiga digitala bruset. Kanske är det ett uttryck för just avsaknaden till den sociala och meningsfulla tillvaron på jobbet…

Oberoende studier pekar på att den analoga formen av lärande och upplevelser fungerar allra bäst i gruppens samlade närvaro då flera av våra sinnen samtidigt aktiveras. Studierna visar att liknande teamövningar kan få oss att minnas upp till 80-90% av den lärande upplevelsen jämfört med traditionella föreläsningar som begränsar minneskapaciteten till omkring ca 15-20%.

ECCOM Institutet erbjuder organisationer en ny kunskap som stärker önskan av att vilja be om och ge utvecklande feedback i vardagen. Vi skapar ett sammanhang där människor känner sig sedda och betydelsefulla. Genom vårt konsultnätverk bestående av Feedback Coacher, genomför vi inspirerande och praktiska träningspass i form av workshop till små och större organisationer.

Thorsten Gruber, Professor of Marketing and Service Management at Loughborough University i Storbritannien, har lett en studie där man undersökt effekterna av positiv återkoppling.

Studien visar att beröm påverkar både medarbetare, verksamhetens resultat och det omgivande samhället på ett kraftfullt sätt. Men beröm är inte alltid positivt. Hur konstigt det än låter så finns det negativa effekter av att få positiv kritik. En av de negativa effekter som forskarna fann var… Lär mer.. beröm är inte alltid positivt. Hur konstigt det än låter så finns det negativa effekter av att få positiv kritik. En av de negativa effekter som forskarna fann var…

Nya rön om Feedbackspel som effektiv träningsmetod

Här kan du ladda hem den nya vetenskapliga rapporten om hur Feedback Spelet ger mätbara effekter på grupp och individnivå utifrån perspektiven: chef - medarbetare - coach!

För ECCOM är det angeläget att följa forskningens framsteg för att på bästa sätt förmedla och de nya rönen till våra kunder och samverkande konsulter.

I verksamheter där personliga värderingar respekteras och där olika åsikter uppskattas, uppstår lusten att vilja ge och ta emot spontan feedback på ett naturligt sätt vilket är en grogrund för utveckling och lärande. På köpet kommer primitiva maktbegär och ingångna pakter att naturligt elimineras.
En hög feedbackkultur skapar samspelta team på jobbet!