Utbilda dig till Feedbackcoach

Är du lyhörd för hur medarbetare interagerar med varandra?
Motiveras du av gruppdynamik och motsättningar?
Fascineras du av begreppet samspelta team?

I så fall bär du på de egenskaper som kan göra dig till en bra Feedbackcoach.

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla en specialistkompetens i en teamledarroll på din arbetsplats eller som konsult.

Kursen leder till ökad medvetenhet om dig själv, dina relationer, ditt sätt att agera som feedbackcoach och som stöd i konfliktroller och teamutveckling. Framför allt blir du medveten om att det finns ett val i varje situation utifrån begreppen Observation, Tanke, Vilja och Känsla. Du får lära känna och utveckla både dina personliga och arbetsmässiga relationer.

Ett växande nätverk av behöriga Feedback-coacher

ECCOM utbildar dig som vill bli partner i ett nätverk av feedback coacher specialiserade på feedback processer till alla organisationer i landet. Kontakta oss nu så lotsar vi dig vidare till en behörig feedbackcoach i din närhet.

ECCOM institutet i Sverige består av ett konsultnätverk av coacher för att möta den växande efterfrågan av produkter för kommunikationsövningar i feedback. Krav på öppen och rak feedbackkultur på arbetsplatser har ökat i samband med 80-talisternas entré i företagen. Moderna ledare är idag mer observanta omkring medarbetarnas psykosociala miljö, eftersom brister på området, leder till onödiga personalkostnader.

Centralt för oss är att fokusera på workshops där våra företagsspel utgör kraftfulla verktyg att arbeta med. Med coachande vägledning får gruppen delta i praktiska övningar vilket stärker lagkänslan och skapar samspelta team.

Våra internationellt kända teamverktyg är framtagna genom samarbete från pedagogiska institut i Tyskland, Holland och England. De har funnits på den svenska marknaden sedan mitten av 00-talet men det är först nu vi kan erbjuda konceptet: ”Samspelta team – en workshop på jobbet”. Konceptet innebär att samtliga medarbetare och chefer deltar i färdiga och beprövade feedbackövningar med samtalskort och handledarmaterial och under lika villkor. Det kan vara att föredra att anlita en extern handledare och tack vare nätverkets teamcoacher från ECCOM, slipper kunden resa iväg med sin personal vilket ger en mycket kostnadseffektiv investering.ADRESS

ECCOM Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 0706-290 777

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER