Personalutveckling med gruppdynamik

Feedback på jobbet får allt större betydelse för medarbetare på alla nivåer. Din inre motivation och din egen självbild är helt avgörande för vad du presterar på jobbet. Coachande vägledning genom företagsspel ger ökad inspiration och skapar samspelta team i din organisation.

Våra unika produkter utgörs av internationellt kända teamverktyg och är framtagna genom samarbete i Sverige med pedagogiska institut i Tyskland, Holland och England.

ADRESS

ECCOM Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 070-677 13 73

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER