Motivationsföreläsning med Feedback

Föredrar du öppen och ärlig feedback eller räcker en klapp axeln?

Investera i en kultur med sunda värderingar och en feedbackkultur som främjar motivation, arbetsglädje och fina arbetsresultat.

Vi erbjuder ca en timmes pep-föreläsning om teamsammanhållning och feedback där ni bjuds på övningar med att ge och få feedback. Vi pratar också om hur ni kan förbättra feedbackkulturen på både organisation-, team- och individnivå.

En föreläsning innehåller teori, prova-på-spel samt handledning.

SAMSPELTA TEAM SER FLER MÖJLIGHETER!

ADRESS

ECCOM Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 070 - 677 13 73

Tel: 0702 - 912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER