Känslor

Känslor spelar en viktig roll i våra liv. De påverkar i hög grad vårt beteende. Det är därför viktigt för oss att förstå varför vi reagerar på ett visst sätt och hur vi kan göra oss medvetna om detta. Många upplever det svårt att med ord beskriva sina känslor. Det här samtalsspelet är utvecklat för att underlätta just detta.

Syftet med spelet är att underlätta och diskutera omkring hur man upplever en situation eller relation till andra. Som en följd därav lär man sig inte bara förstå sina egna känslor utan även uppskatta andra människors beteende bättre.

Spelverktyget består av kort, indelade i tre grupper:

  • Behagliga och angenäma känslor
  • Otrevliga eller obehagliga känslor
  • Relationer och situationer i livet.

Spelet kan användas i en mängd olika
situationer, som t ex: teamutveckling, lära känna varandra, utvärdering av utbildningsinsatser,
 karriärplanering, utvecklingssamtal och coaching.

ADRESS

ECCOM Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 070-677 13 73

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER