LärSmart

​Ett vägledande coachverktyg för elever och lärare!

LärSmart hjälper dig att effektivt coacha elever till att förstå hur den egna lärprocessen fungerar. Korten slussar dig på ett naturligt och effektivt sätt, genom samtal på väg till framgångsrika studier. LärSmart hjälper också dig som lärare, mentor, coach eller ledare, att inspirera och motivera. Det är också ett utmärkt coachande hjälpmedel i pedagogiskt utvecklingsarbete kolleger emellan. 

LärSmart lämpar sig både individuellt eller för en grupp. Du väljer mellan sju olika metoder, beroende på syfte. Metoderna är exempel på hur LärSmart kan användas. Efter fem av metoderna presenteras också en version, som istället är anpassad för coaching lärare emellan.

Gruppcoaching kan med fördel användas vid vissa metoder. Syftet kan då vara att uppmuntra till diskussion och att eleverna ska dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Du kan också använda LärSmart i en helklass och arbeta med tema om t.ex. studieteknik eller stress. Klassen arbetar då i grupper om ca 6 elever. Observera att metoder som kan framkalla starka och personliga känslor hos eleven, bör användas för individuell coaching!

 LärSmart består av 162 kort, som är indelade i fem olika kategorier:

  1. Förutsättningar 41 kort: Vilka förutsättningar och vilket stöd behöver jag för att lära mig på ett så motiverande sätt som möjligt?
  2. Inlärningssätt 19 kort: Hur föredrar jag att lära mig?
  3. Förmågor 51 kort: Vilka förmågor behöver jag för att lära mig så effektivt som möjligt?
  4. Motivation 24 kort: Varför studerar jag?
  5. Inlärningshinder 27 kort: Vilka hinder finns för min inlärning?

Det finns också ett blankt kort i varje kategori för egna förslag. Sist i manualen hittar du en förteckning över de 162 korten. I verktyget ingår också 60 färgbrickor, som kan användas till vissa av metoderna för att markera de valda korten.

ADRESS

ECCOM Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 070-677 13 73

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER