Motivationsspelet

Motivationsspelet fokuserar på inre motivation. Att låta sig ledas av sin inre motivation gör att man smälter samman med det man gör eller upplever. Det man upplever som inre motivation varierar från person till person, liksom att det förändras över tid. Att fundera över vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna skapa de bästa omständigheterna för att motivation är viktigt. Ett par centrala aspekter är att:

  • känna sig själv
  • känna andra.

Syftet med spelet är att hjälpa människor att diskutera sin inre motivation. Spelet består av kort indelade i fyra grupper:

  • Aktiviteter - vad gillar jag att göra? Vad ger mig energi?
  • Inspirationskällor - varifrån kommer min inspiration? Vad hjälper mig att komma i kontakt med min inspiration?
  • Förutsättningar - vilka behov måste tillfredsställas för att jag skall kunna arbeta effektivt och samtidigt ha trevligt?
  • Hinder - vilka tankar hindrar mig från att genomföra sådant som motiverar mig?

ADRESS

ECCOM Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 070-677 13 73

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER