Personlig utveckling

Citat har länge varit en inspirationskälla för många människor: det är konsten att med få ord säga mycket. Citat kan hjälpa dig att förstå hur du ser på olika saker och livet som sådant. På så sätt kan de hjälpa dig att upptäcka dina inre möjligheter och hjälpa dig att utnyttja dina kunskaper och färdigheter bättre.

Syftet med spelet är att på ett lekfullt sätt öppna upp för diskussioner mellan deltagarna kring
personliga åsikter och synsätt inom områden som t ex kommunikation, förändring och ledarskap.
Med hjälp av provocerande frågor uppmuntrar spelet också till att koppla de diskuterade ämnena till egna erfarenheter.

Spelet består av 144 kort. På kortens framsidor står ett citat och på kortens baksidor en fråga som är kopplad till detta. Givetvis kan du välja om du vill arbeta med citaten, citaten och frågorna eller enbart frågorna.

Citaten är indelade i sex temaområden: ledarskap, kommunikation, livet, förändring, personlighet och relationer. Vissa citat kan även placeras i andra kategorier. Varje temaområde omfattar 20-25 kort plus ett blankt kort på vilket valfritt citat eller fråga kan läggas till.

ADRESS

ECCOM Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 070-677 13 73

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER