Coachande Ledarskap

Det nya coachverktyget öppnar upp bättre kommunikation i din organisation! Forskning visar att chefer ofta upplever att det är svårt att leda på ett effektivt sätt och många underställda är missnöjda med chefens sätt att hantera sin uppgift. Spelet omfattar huvuddragen inom ledarskap och lämpar sig för alla typer av chefer, samt för en rad olika situationer och sätt att leda. 

Syftet med coachspelet är att ge möjlighet till reflektion över hur du fungerar i din chefsroll, med fokus på frågeställningar:

  • Vilken är din syn på ledarskap, och hur gör du rent praktiskt?
  • Passar din ledarstil för ditt uppdrag?
  • Vilken vision om ledarskap finns i din organisation?
  • Vilka förväntningar har din omgivning på dig som chef?

Du bör regelbundet reflektera över ditt sätt att leda och din vision om ledarskap. Du behöver följa din verksamhets utveckling och ibland krävs det kanske att du förändrar ditt sätt att leda. Det här spelet kan hjälpa dig att identifiera och genomföra ditt ledarskap på ett effektivt sätt, samt göra det lättare att föra diskussioner med kollegor.

ADRESS

ECCOM Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 070-677 13 73

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER