Värderingar

Syftet med detta spel är att initiera diskussioner kring värderingar och gruppnormer. Du kommer härigenom att öka din medvetenhet kring vad du står för men också lära dig att uppskatta andra människor mer. Spelet är också ett hjälpmedel för att nå konsensus i en grupp, ett team eller en organisation kring de värderingar och normer ni anser viktiga. Spelet kan vara en del i processen att diskutera värderingar och normer, men det bör inte direkt användas för att tvinga folk att anta en viss värdering eller norm.

Värderingsspelet består av kort indelade i tre grupper. Det finns ett blankt kort per grupp, i händelse av att du eller medspelarna vill göra något tillägg. En värdering är något du finner viktigt att sträva efter, något som påverkar dina handlingar. Korten med värderingar har klassificerats enligt följande (självklart får du avvika från denna indelning och skapa din egen):

  • generella värderingar
  • värderingar som främst rör organisationer
  • värderingar som främst berör individer.

De normer som valts ut för det här spelet är i första hand arbetsrelaterade eller berör att leva tillsammans i en grupp, t ex ett team, en organisation, en familj eller ett samhälle.

ADRESS

ECCOM Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 070-677 13 73

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER