Feedbackövningar för effektiva och samspelta team

Feedback som workshop är idag mycket uppskattat bland kollegor i alla organisationer.
Feedbackspelet ger kunskaper till att:

  • öva upp förmågan att kunna ge och ta emot feedback
  • uppleva den känslomässiga styrkan och möjligheterna med bra feedback
  • få förståelse och insikt om värdet av praktiska feedbackövningar

Används i alla typer av företag och organisationer, skolor och inom föreningslivet.
Till stöd för dig som leder utvecklingen finns en särskilt framtagen handledarmanual med 30 st situationsbaserade övningar!
Behovsområden:

  • att skapa en empati och gruppkänsla
  • att kunna ge och ta kritik
  • att lära känna sina starka och svaga sidor
  • att kunna be om feedback i olika situationer
  • individuell och team-coaching

ADRESS

Eccom

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Tel: 070 - 677 13 73

Tel: 0702 - 912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER