Föredrar du öppen och ärlig feedback

eller räcker en klapp axeln?

ECCOM erbjuder workshops för personalutvecklande feedbackövningar och kommunikation på arbetsplatser. 

Feedbackspelet är en riktig ögonöppnare som ger energi till positiva förändringar, tack vare en genialisk och roande pedagogik!

Medarbetare och chefer deltar i inspirerande feedbackövningar med anpassat och evidensbaserat handledarmaterial! 


SAMSPELTA TEAM SER FLER MÖJLIGHETER!Några utvalda kunder 

ADRESS

Eccom/Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKT

Tel: 070-677 13 73

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER

Insert Image