Samspelta team -> Nöjda medarbetare ->
Framgångsrika företag och organisationer

ECCOM är passionerade konsulter som arbetar med utveckling av medarbetare och team med målet att få glada medarbetare, samspelta team och framgångsrika företag och organisationer.

Samspelta team är ett starkt konkurrensmedel. Företag och organisationer innehar idag all nödvändig kunskap och teknik för sina syften, men det är ändå den egna personligheten och beteendet som avgör hur vi lyckas på olika områden. 

ECCOM erbjuder workshops genom feedback-övningar, företagsspel och simuleringar till organisationer och företag. Vi tillhandahåller även olika typer av verktyg/spel som hjälper till att hitta arbetsglädjen. Företagsspel och feedback-övningar har idag blivit en mycket eftersökt produkt på många av Sveriges största företag. Oberoende studier påvisar att vi kommer ihåg upp till 80 - 90 % genom att delta med alla sinnen i situationsbaserade övningar med konkreta verktyg.

Företagsspel och Feedbackövningar i form av pedagogiska coachverktyg är framtidens metoder i syfte att uppnå samspelta team och tydliga ledarroller, men också att förhindra provokationer som mobbning och utanförskap.

SAMSPELTA TEAM SER FLER MÖJLIGHETER!

Några utvalda kunder:

ADRESS

ECCOM Arbetsglädje AB

Västerås/Stockholm, Sweden

KONTAKT

Tel: 070-677 13 73

Tel: 0702-912 912

E-post: info@eccom.se

FORSKNING OM FEEDBACK

SOCIALA MEDIER

Insert Image